Tarieven Trainingsacteur

Tarieven trainingsacteren
Een trainingsacteur is een opleidingsprofessional met als expertise: toegepast acteren. Als zodanig is een trainingsacteur volwaardig opleidingspartner van trainers, coaches, adviseurs en assessors. De belangrijkste bijdrage van de trainingsacteur is het leveren van gedrag ten behoeve van een leerervaring van deelnemers, desgewenst gevolgd door het geven van feedback. De trainingsacteur is veelal werkzaam als zzp'er.

Een trainingsacteur die is toegelaten als lid van de NVvT:

is een goed opgeleide professional,
heeft relevante kennis en ervaring en
wordt gestimuleerd continu te investeren in zijn eigen ontwikkeling en professionaliteit.
De vakbekwaamheid en vakvolwassenheid van een NVvT-trainingsacteur rechtvaardigt een reële honorering.
De NVvT hanteert voor haar leden - trainingsacteurs een richtlijn van € 300,- tot € 350,- per dagdeel, afhankelijk van ervaring van de acteur en zwaarte van de training.
(bedragen zijn excl. 9 % BTW en reis- en verblijfskosten).

De NVvT is zich ervan bewust dat tarieven onderhevig zijn aan marktwerking en dat ze tot stand komen op basis van vraag en aanbod. Niettemin maakt de NVvT zich sterk voor een eerlijk, redelijk en reëel dagdeeltarief voor haar leden.