Skip to main content

Intervisie en coaching

Wat is intervisie
Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd gesprek tussen collega’s. Tijdens een intervisiebijeenkomst maken de deelnemers gebruik van elkaars deskundigheid. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het vakinhoudelijke werk, problematische situaties, professionele ervaringen, maar ook zaken die het persoonlijk functioneren betreffen, zoals bijvoorbeeld belemmerende gevoelens en overtuigingen.

Vragenderwijs
Het gevraagde meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen aan elkaar. Hierdoor kan degene die een bepaalde vraag heeft ingebracht zelf tot een geschikte strategie komen om met het probleem om te gaan.

Een intervisiegroepje starten
De NVvT biedt startende intervisiegroepen (max. 7 tot 8 personen) de gelegenheid de startbijeenkomst te laten begeleiden door een expert op het gebied van intervisie. Op die manier wordt een solide basis gelegd voor succesvolle intervisie.

Intervisiegroepen kunnen zich voor een begeleide startbijeenkomst melden door een deelnemerslijst toe te sturen aan het bestuur.

Afspraken
Leden van een intervisiegroep maken onderling afspraken over onder welke voorwaarden zij als groep intervisie willen doen, komen regelmatig samen, werken op basis van gelijkwaardigheid zonder (externe) leiding, maar wel volgens specifieke intervisiemethodieken.

Check het Prikbord voor oproepen rond intervisie