Skip to main content

Wet opvolging DBA

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is bezig met een nieuwe wet die duidelijkheid moet scheppen over de langlopende vraag: ‘wanneer is iemand wel of niet een zelfstandig ondernemer?’ Via de Creatieve Coalitie zijn we onlangs uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp, georganiseerd door FNV Kiem. Het is natuurlijk de vraag hoe de vlag er straks na de verkiezingen bij hangt, maar op dit moment lijkt het er op dat er een aantal dingen zullen veranderen. Wat? Daar is nog veel over te doen, zeker ook omdat bijvoorbeeld ZZP Nederland een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel heeft gezet.
 
Voor trainingsacteurs zijn de eventuele wijzigingen zeer relevant, omdat het kan betekenen dat er veranderingen in de Model­overeenkomst op gaan treden. We hebben hierover reeds contact gehad met de BOACT.
 
Meer over de opvolging wet DBA vindt je via deze link: