Skip to main content

Model­overeenkomst

De Model­overeenkomsten zijn opgesteld door de belastingdienst, in overleg met de BOACT en de NVvT. Ze regelen de voornaamste zaken omtrent de samenwerking tussen hetzij trainingsacteur en klant, hetzij trainingsacteur en bemiddelingsbureau. De overeenkomst behelst zaken als verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, relatiebeding en vrijheid van handelen. Aangezien je formeel verplicht bent een schriftelijke overeenkomst op te stellen met je opdrachtgever kan de Model­overeenkomst door de individuele acteur worden gebruikt bij het aangaan van een zakelijke overeenkomst met klant of acteursbureau.

Het kan zijn dat er tussen acteur en klant / acteursbureau nog een aparte overeenkomst wordt aangegaan, waarin meer specifiek bepaalde zaken worden vastgelegd. De Model­overeenkomst is geen vervanging daarvan, maar kan wel dienen als aanvulling, en eventueel als checklijst om te kijken of een meer specifieke overeenkomst wel voldoet aan de eisen zoals die door de belastingdienst zijn vastgesteld.

De Model­overeenkomsten zijn alleen beschikbaar voor leden. Login om de bestanden te downloaden.