Skip to main content

Wat is trainingsacteren?

Werkveld
Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen simulatie-gebaseerd leren. Denk aan rollenspellen bij een training, assessment of coachingstraject, maar ook aan aanverwante werkvormen als regie- of inspringtheater of binnen educatieve ‘serious’ games.

Positie
Een trainingsacteur is geschoold in het werken met acteertechnieken, podium en publiek. Hij blijft binnen zijn rol en beantwoordt geobserveerd gedrag met gespeeld gedrag. Een acteur dus. Maar, anders dan op het toneel, staat in een leersituatie de acteur niet centraal. De trainingsacteur is dienstbaar aan de deelnemer, zodat die kan groeien. Persoonlijk en zakelijk. Ook het kunnen geven van gerichte feedback onderscheidt een trainingsacteur van een toneelacteur.

Inzetbaarheid
Een trainingsacteur is geen trainer. Wel kan je een trainingsacteur vragen mee te denken over het inzetten van werkvormen. De trainer bepaalt de inhoud, de gebruikte trainingsmodellen en het leerproces van de deelnemers,  en daarmee de context van het rollenspel waarin de trainingsacteur optreedt. In zijn rol is de trainingsacteur dienstbaar aan de trainer en aan de deelnemer. Als professional brengt een trainingsacteur kennis en vaardigheden mee die de trainer kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van zijn training.

Kortom, een trainingsacteur is iemand die:

  • een gesimuleerde situatie herkenbaar maakt.
  • oprecht reageert op het gedrag van de deelnemer.
  • de deelnemer steunt en tegelijk het rollenspel stuurt, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken.
  • ín of buiten zijn rol feedback geeft op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer teruggeeft wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.
  • indien gewenst de trainer helpt bij het vaststellen van leerdoelen, trainingsmodellen, werkvormen en communicatiemodellen.

> Lees verder over het profiel van trainingsacteur