Skip to main content

Keuzehulp opleiding

Belangrijkste keuzecriteria

Het lijkt ons logisch dat je begrijpt dat hoe langer en uitge­breider een (basis)opleiding is, hoe groter de garantie op kwaliteit zal zijn.

Datzelfde geldt voor de docenten: meer docenten en specialisten met uitgebreide ervaring is naar onze mening natuurlijk een pré.

Ons advies is om allereerst naar die twee feiten te kijken.

Het opleidingenoverzicht geeft je een beeld van de diverse opleidingen tot trainingsacteur.

Veel succes met de keuze!

Behulpzame vragen bij de keuze

Onderstaande vragen aan de aanbieder van een opleiding kunnen je helpen bij het bepalen van kwaliteit en geschiktheid van opleidingen :

  • Sinds wanneer wordt deze opleiding aangeboden?
  • Wat kan ik als ik de opleiding gevolgd heb?
  • Hoe ziet de invulling van de dagen eruit?
  • Op welke manier wordt er geleerd en gewerkt?
  • Hoeveel tijd wordt er besteed aan de verschillende onderdelen?
  • Wordt er naast ‘1 op 1 rollenspelen’ nog meer aangeboden?
  • Hoe is de verhouding live contact, online werken, stage… ?
  • Is er een examen of assessment? Kun je zakken?  (Dat vinden wij als NVvT een goed teken)
  • Zijn er extra kosten naast het vermelde bedrag?
  • Met wie kan ik contact opnemen over ervaringen met deze opleiding?

Hiernaast adviseren we te kijken naar de gegevens die te vinden zijn over de betreffende opleiding en die je deels kunt lezen in het bijbehorende overzicht.

Voor de helderheid: de NVvT onthoudt zich van een mening en/of erkenning van de vermelde opleidingen. Wij benoemen in dit overzicht alleen de kenmerken van de bij ons bekende opleidingen tot trainingsacteur.

Succes met je zoektocht!

Achtergrond overzicht

Een werkgroep van de NVvT (de Opleidingencommissie) heeft tussen juli 2019 en mei 2020 onderzoek gedaan onder de NVvT - leden naar hun persoonlijke ervaringen met opleidingen tot trainingsacteur. Dit naar aanleiding van vragen die regelmatig bij de NVvT binnenkomen over de kwaliteit van TA - opleidingen.

Het is lastig om een objectief en verantwoord oordeel te destilleren uit het onderzoek, daarvoor was het te kleinschalig opgezet.

Wat we in dit document plus het bijbehorende overzicht doen is je een weergave geven van de resultaten van het onderzoek. Houd bij het lezen hiervan in je achterhoofd dat het in de laatste kolom van het overzicht (reviews) gaat om privé-meningen van onze leden.

Daarbij geven wij advies voor de zoektocht naar een passende opleiding.