Maranza

Maranza

Het is een belevenis die buitengewoon op maat ontstaat

Maranza speelt een interactieve voorstelling die, vanuit verschillende perspectieven, op zoek gaat naar de collectieve wijsheid in de zaal over het te spelen onderwerp. Op de Dag van de Trainingsacteur 2019 is dat de digitalisering van onze leeromgeving en wat dat betekent voor ons vak van trainingsacteur. Moeten we voor deze toekomst vrezen of is het juist een toekomst die ons de mogelijkheid geeft onze meerwaarde te laten zien? En wat is die meerwaarde dan?

Twee acteurs, Marihuela Belt en André Besseling  spelen, samen met pianist René Idema, het verhaal van de zaal.

Over Maranza

André Besseling en Marihuela Belt zijn in 2002 gestart met Maranza. Van oorsprong begonnen als familietheater waarin vooral op scholen werd gespeeld, bleek het een gouden formule om binnen bedrijven en organisaties complexe zaken simpel te verbeelden. Steeds meer werd dat ook gekoppeld aan trainingen en veranderingstrajecten.

Negen archetypische personages onderzoeken, muzikaal ondersteund door een pianist, gekozen thema’s  interactief met hun publiek op zoek naar collectieve wijsheid.