banner dvta19

Drempelverlagende werkvormen

Hoefijzer, carrousel, estafette, enzovoort. De kans is groot dat dit rijtje drempelverlagende werkvormen je bekend voorkomt. Als je dit repertoire wilt aanscherpen is deze workshop voor jou. Niet eerder deze vormen toegepast? Dan kan je deze snelkookpan goed gebruiken! We gaan de groep als instrument gebruiken om te onderzoeken hoe je deze werkvormen zo inzet dat ze de veiligheid vergroten. Dus óf je oefent óf je bent cursist met een reden om een trainingsacteur niet zo tof te vinden. Niet alleen de werkvorm, maar ook de toon, plek en mimiek van jou als trainingsacteur bepalen hoe je leerdrempels in praktijk zult effenen. Veel oefenen!

Over Peter Berkhout

Peter Berkhout is eigenaar van Crux Creaties. Als de training een plek is waar mensen kwetsbaar en met humor kunnen leren, dan is hij gelukkig. Peter schakelt binnen Crux Creaties graag tussen verschillende rollen: eigenaar, ontwikkelaar, schrijver, opleider, trainer en acteur. Hij verzorgt regelmatig een 10-daagse opleiding voor trainingsacteurs en is mede-eigenaar van WerkplaatsdeDaad. Dit is een opleiding activerende werkvormen voor trainers. Peter heeft een breed repertoire aan ervaring, opleiding en diverse inspiratiebronnen: HBO agogisch toneelkunstenaar Maastricht, HBO Inrichtingswerk, Spiral dynamics- waardenmanagement, De trainer als regisseur, Systeemdenken en Breinleren.