banner dvta19

Stembevrijding

Je kunt je best doen om zo goed mogelijk te zingen, in de hoop dat anderen het mooi vinden, of minstens niet al te lelijk. Je zingt dan eigenlijk van buiten naar binnen, want de focus ligt op het resultaat dat op een of andere manier de buitenwereld moet bevallen. Of je kunt zingen wat er in jou leeft, moeiteloos. Dat zou je van binnen naar buiten zingen kunnen noemen. Zingen omdat je wil zingen, niet om iets te bereiken. De interessante paradox is: het mooiste resultaat krijg je juist als je moeiteloos zingt. Maar eigenlijk moet je dit zinnetje weer vergeten, want als trucje werkt het niet. Daarover gaat stembevrijding. Het is een fascinerend proces, je stem is een zeer persoonlijk en dus kwetsbaar instrument van jou als trainingsacteur en van deelnemers aan een training. Wat je al zingend tegenkomt staat ook niet los van wat er zich verder in je leven afspeelt. Je kunt je zingen verrijken als je je daarbij opent voor wat er oprecht in jou leeft. En je kunt je leven verrijken als je je stem loslaat in datgene wat hij het liefste doet: vrijmoedig zingen.

Over Jan Kortie

Jan Kortie is stembevrijder. Als afgestudeerd econoom stond hij een aantal jaren met plezier voor de klas. Tot hij ontdekte dat zijn ware passie zingen was (en is). Of preciezer: verleiden tot zingen. Hij volgde de stem van zijn hart en bekwaamde zich in die richting. Na vele jaren ontstond een nieuw woord dat de lading dekte van zijn werkzaamheden als o.a. dirigent, zangleraar, trainer en stemtherapeut: stembevrijder. Hij introduceerde het begrip stembevrijding in Nederland en ontwikkelde een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Met als leidraad dit zinnetje: jouw ziel wil zingen. Dat werd dan ook de titel van zijn boek. Dat boek is de weerslag van 25 jaar onconventioneel werken, waarin het nooit ging om methodes of zangtechnieken, maar altijd om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van hoe het hoort.