Socratisch gesprek

"Wat maakt dat ik mij kwetsbaar durf op te stellen"

Het socratisch gesprek is een gelegenheid om met elkaar te filosoferen over een thema dat aansluit bij de eigen ervaring. Het is bedoeld voor mensen die graag eens dieper over een thema willen nadenken en van gedachten wisselen. Het biedt de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen en helderheid te krijgen omtrent thema's en waarden die een belangrijke rol spelen in jouw leven. Het gesprek begint met een uitgangsvraag. Om niet in allerlei abstracties te belanden wordt de vraag besproken aan de hand van een concreet voorbeeld uit de ervaring van een van de deelnemers. Het gesprek verloopt volgens het consensusmodel. Het is niet bedoeld als een debat met een winnaar. Dat betekent niet dat men zijn twijfels niet uit en een kritische houding achterwege laat. Deelnemers voeren een gezamenlijk onderzoek uit door elkaars opvattingen te bevragen.

Over Arthur d’ Ansembourg

Arthur d’ Ansembourg studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en in München. Sinds 2004 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs. Hij geeft voornamelijk cursussen op het gebied van de esthetica en kunstfilosofie. Ook begeleidt hij socratische gesprekken en geeft hij filosofische rondleidingen in musea. In de loop van 2017 verschijnt van hem: Er zit iets achter. Over filosofie en kunst bij uitgeverij ISVW.