Skip to main content

Privacy-reglement

Privacy-reglement NVvT (.pdf)

Privacyreglement de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs

In dit Privacyreglement gebruikt de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs de plicht om haar leden en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs expliciet om jouw toestemming moet vragen. 

 

2. De persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs gebruikt en het doel van het gebruik

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • lid wordt of bent van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs;
 • een aankoop of bestelling doet;
 • een zakelijke relatie bent van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs;
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt.

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, geboortedatum, opleiding, curriculum vitae, en IBAN-gegevens als je lid bent van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verzamelt jouw BSN als je een bestuurder bent van de vereniging.

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verwerkt ook de persoonsgegevens die jij uit eigen beweging communiceert aan de vereniging.

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verzamelt (mogelijk) jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres als je een contactpersoon bent van een zakelijke relatie van de vereniging.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden en zakelijke relaties met de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (zoals de activiteitenmail);
 • onze verplichtingen als opdrachtgever na te komen.

Cookies

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen ingezien worden die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs ten aanzien van alle aan de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van Jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht daarover van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs en probeert de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs.

Privacyreglement de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs versie oktober 2019