Missie & Visie


Missie
De NVvT gelooft in de kracht van ervarend leren; dat het mensen verder brengt en gelukkiger maakt.


Visie
De NVvT is de leidende beroepsvereniging van professioneel trainingsacteurs. Het is aanspreekpunt en kenniscentrum, vertegenwoordigt trainingsacteurs en is de verbindende schakel tussen hen en de markt. De NVvT wordt onder opleidingsprofessionals gezien als dé autoriteit op het gebied van toegepast acteren.


Waarden van waaruit we denken en handelen:
* Actie
* Verbinding
* Groei- en ontwikkeling
* Gelijkwaardigheid
* Onafhankelijkheid


Speerpunten van beleid
* Actie (workshops, activiteiten, lezingen, ontmoetingen)
* Autoriteit (naar buiten treden, naar de markt, belanghebbenden, leden en potentiële leden).
* Kwaliteit (investeren in professionaliteit van de leden)
* Kenniscentrum (op het terrein van toegepast acteren en ervaringsgericht leren)
* Groei (zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin)

Doelstellingen
De NVvT
* presenteert zich actief naar het werkveld en de markt;
* investeert in de kwaliteit en professionaliteit van haar leden en stimuleert, faciliteert en ondersteunt continu de groei en ontwikkeling van haar leden;
* wordt gezien als autoriteit en kenniscentrum op het gebied van toegepast acteren en ervarend leren en   tevens van het ondernemerschap op dit terrein;
* is ambassadeur en actief promotor van toegepast acteren en ervaringsgericht leren als essentieel onderdeel   van (gedrags)trainingen;
* onderhoudt structureel contact met de belangrijkste betrokken partijen in het werkveld (PZO, BOACT,   NOBTRA, NOBCO, NIVTTA, Artiestenbelangen, KIZO, NHL, WWLA, Dubbel-E Acteerservice, acteursbureaus en -websites, Belastingdienst);
* heeft oog en oor voor nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied, doet onderzoek en informeert leden en   andere belanghebbenden hierover;
* groeit naar 500 leden in 2020.