De verslagen van de workshops en lezingen van de NVvT zijn persoonlijke weergaves van hoe men een workshop/lezing heeft beleefd ter informatie voor leden en/of andere belangstellenden die niet bij de workshop/lezing aanwezig waren.

Voor meer inhoudelijke verdieping en of vragen kan je uiteraard bij de workshopleider of lezinggever terecht.

Zoeken naar OPLEIDINGEN tot Trainingsacteur:

Een werkgroep van de NVvT (de Commissie Opleidingen) heeft tussen juli 2019 en mei 2020 onderzoek gedaan onder de NVvT - leden naar hun persoonlijke ervaringen met opleidingen tot trainingsacteur. Dit naar aanleiding van vragen die regelmatig bij de NVvT binnenkomen over de kwaliteit van TA - opleidingen. Het is lastig om een objectief en verantwoord oordeel te destilleren uit het onderzoek, daarvoor was het te kleinschalig opgezet. Wat we in dit document plus het bijbehorende overzicht doen is je een weergave geven van de resultaten van het onderzoek. Houd bij het lezen hiervan in je achterhoofd dat het in de laatste kolom van het overzicht (reviews) gaat om privé-meningen van onze leden. 

Daarbij geven wij advies voor de zoektocht naar een passende opleiding. Het lijkt ons logisch dat je begrijpt dat hoe langer en uitgebreider een (basis)opleiding is, hoe groter de garantie op kwaliteit zal zijn. Datzelfde geldt voor de docenten: meerdere docenten en specialisten met uitgebreide ervaring is naar onze mening natuurlijk een pré. Ons advies is om allereerst naar die twee feiten te kijken. Het bijbehorende overzicht geeft jou als zoeker een beeld van de diverse opleidingen tot trainingsacteur die onze NVvT - leden gevolgd hebben.

Onderstaande vragen aan de aanbieder van een opleiding kunnen je helpen bij het bepalen van kwaliteit en geschiktheid van opleidingen :

  • Sinds wanneer bieden jullie deze opleiding aan ?
  • Wat kan ik als ik de opleiding gevolgd heb?
  • Hoe ziet de invulling van de dagen eruit?
  • Op welke manier wordt er geleerd en gewerkt?
  • Hoeveel tijd besteden jullie aan de verschillende onderdelen?
  • Wordt er naast ‘1 op 1 rollenspelen’ nog meer aangeboden?
  • Hoe is de verhouding live contact, online werken, stage ….?
  • Is er een examen of assessment? Kun je zakken ? (Dat vinden wij als NVvT een goed teken)
  • Zijn er extra kosten naast het vermelde bedrag ?
  • Met wie kan ik contact opnemen over ervaringen met deze opleiding?

En daarnaast adviseren we te kijken naar de feiten die te vinden zijn over de betreffende opleiding en die je deels kunt lezen in het bijbehorende overzicht.

Voor de helderheid: het NVvT onthoudt zich van een mening en/of een erkenning van de genoemde opleidingen. Wij benoemen in dit overzicht alleen de feiten van de bij ons bekende opledingen tot trainingsacteur.

Succes met je zoektocht !