Activiteiten

Inschrijving voor een workshop is alleen mogelijk nadat je daartoe een uitnodiging hebt ontvangen namens de Activiteitencommissie.

Op zoek naar een vakinhoudelijke NVvT-workshop? Benieuwd naar de andere activiteiten die de NVvT voor haar leden organiseert? Of wil je weten wanneer de vereniging weer bij elkaar komt? Alle NVvT-activiteiten vind je hier. Per activiteit staat de toegankelijkheid vermeld:  voor iedereen of alleen voor leden.

Nieuwsgierig naar onze workshops en lezingen? Dat snappen wij en nieuwsgierigheid belonen wij dan ook graag. Onder verslagen workshops en lezingen vind je daarom verslagen van eerdere activiteiten

Agenda

geannuleerd SPECIAL: playing in the safe space
Vrijdag 17 April 2020

Vrijdagmiddag 17 april 2020 GEANNULEERD
SPECIAL: Playing in the safe space!
Een middag over educatieve games, simulaties en trainingsacteren

De NVvT organiseert in samenwerking met IJsfontein een speciale studiemiddag rondom educatieve games (‘serious gaming’), trainingsacteren, en simulatiegericht leren. Naast trainingsacteurs die zijn aangesloten bij de NVvT worden ook trainers, game-ontwikkelaars, psychologen en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Het belooft een bijzondere, leerzame en leuke middag te worden!

De afgelopen jaren heeft het gebruik van educatieve games binnen onderwijs, training en opleiding een hoge vlucht genomen. Of het nu gaat om het aanleren van specifieke vaardigheden voor een bepaalde doel- of beroepsgroep, of het bewust maken van eigen overtuigingen en motivatie binnen professioneel handelen, steeds vaker wordt daarbij gekozen voor de inzet van games. Games bieden deelnemers de mogelijkheid om op een speelse manier nieuw gedrag te onderzoeken, en eigen te maken. Ze zorgen voor een veilige leeromgeving, waarin het maken van fouten geen nadelige consequenties heeft. En daarnaast genereren ze betrokkenheid, energie en motivatie.

Bij games wordt veelal gelijk gedacht aan computergames. Toch is dat maar een deel van de mogelijkheden: ook kaart- en bordspelen kunnen ‘serious’ zijn, net zoals –verrassend genoeg- de inzet van acteurs.

Vanaf de jaren ’80 worden acteurs veelvuldig ingezet binnen educatieve rollenspelen. Ze bieden dezelfde mogelijkheden als educatieve games: op een veilige, speelse en individuele wijze oefenen met nieuw gedrag.
Met die reden is er de laatste jaren steeds meer interesse om serieus en grondig onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze twee domeinen (trainingsacteren, en educatieve games) verder met elkaar te verbinden. In de praktijk blijken veel game-ontwikkelaars, acteurs, trainers, psychologen en onderwijsdeskundigen benieuwd te zijn naar de voordelen die de inzet van acteurs binnen games kan bieden.

In samenwerking met serious games-bedrijf IJsfontein organiseert de Nederlandse Vereniging van Trainingacteurs een studiemiddag rondom dit thema. Diverse deskundigen zullen hun ervaringen delen met het publiek. Daarnaast gaan de deelnemers zelf praktisch aan de slag met de combinatie acteurs-games. Ook is er ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen, en te leren van elkaars ‘best practice.’

Sprekers zijn Froukje van Houten, hoofd van de minor ‘trainingsacteren’ aan de NHL-Stenden in Leeuwarden, en Evert Hoogendoorn, game-ontwikkelaar, en schrijver van het boek ‘Ludodidactiek.’

Programma:

12:30 inloop
13:00 start programma door Timon Blok (trainingsacteur en game-ontwikkelaar) en Hans Luyckx (directeur IJsfontein)
13:15 spreker Evert Hoogendoorn
13:45 spreker Froukje van Houten
14:15 pauze
14:30 praktijkopdracht voor alle deelnemers
15:30 uitwisseling ervaringen en ‘best practice’
16:15 afronding en borrel

Kijk voor een routebeschrijving op https://www.ijsfontein.nl/contact
Let op: parkeren op het terrein zelf is niet mogelijk. Er is beperkte parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving (Kattenburgereiland).

Vrijdag 17 april 2020
Plaats: IJsfontein, Kattenburgstraat 5 (Marinecomplex), gebouw 024-C, Amsterdam
Tijd: 13:00-16:15 (inloop vanaf 12:30)
Gastvrouw: Judith Schut: 06-53446138
Minimaal 8, maximaal 30 leden